Norge er et langstrakt land med høye fjelltopper, dype daler og til dels ugjestmild villmark. På grunn av de naturlige omgivelsene og de bitende kuldegradene vi utsettes for, trenger vi sårt en oppegående og velfungerende redningstjeneste. Derfor er det fint å ha frivillige organisasjoner som Norges Redningshunder, som trener både hunder og førere til å bistå i redningsaksjoner over hele landet. Helt siden 1947 har Norske Redningshunder levert varene og bistått i utallige redningsaksjoner.

Historikk

Det var en redningsaksjon i nettopp 1947 som startet det hele. Hjelpekorpsmann Kaare Skalstad var til stede i Upsete på Vestlandet, hvor det hadde gått et snøskred. Under leteaksjonen ble han oppmerksom på en hund som stod og snuste på et bestemt sted i snøen. Hunden gravde så frem en vott med poten på akkurat det stedet, og letemannskapene fant etter hvert en person under snøen.

Hendelsen fikk Skalstad til å tenke at det kunne være en idé å bruke hunders luktesans til fremtidige leteaksjoner. Noen år senere stiftet han Foreningen Norske Lavinehunder, som i begynnelsen hadde 7 medlemmer. I 1992 skiftet organisasjonen navn til Norske Redningshunder, og har i dag om lag 1.600 medlemmer i de ulike distriktene i landet. For eksempel i Romerike er pågangsmotet stort, og der finnes det mange engasjerte medlemmer.

Norske Redningshunder holder et sterkt fokus på trening av både hunder og hundeførere, og selv NORSAR (Norwegian Search and Rescue Team) benytter seg av hundeekvipasjer fra Norske Redningshunder. Som navnet indikerer er organisasjonen sitt mål å finne savnede ved bruk av redningshunder.

Frivillig arbeid

Fordi hunder har en luktesans vi mennesker bare kan drømme om, fungerer de som perfekte assistenter for redningsarbeidere. Derfor har Norske Redningshunder som mål å på best mulig måte trene opp aktuelle hunder til å kunne finne frem til savnede når uhellet har vært ute, i tillegg til å utdanne hundeførere. Det å utdanne hunder og førere er en omfattende prosess som tas på høyeste alvor, og bestått kurs må re-godkjennes hvert andre år. Førere som godkjennes blir ført opp på en beredskapsliste etter hvor i landet de bor, slik at Norske Redningshunder skal kunne bistå i leteaksjoner over hele landet.

Frivillig arbeid legger mye av grunnlaget for det Norske Redningshunder gjør, og det var takket være ildsjeler som er villige til å ofre egen fritid for å hjelpe andre, at NRH i 2015 kunne bistå i rundt 500 leiteaksjoner rundt om i landet. Ettersom behov for akutt hjelp kan dukke opp i hvilket som helst lille hjørne av landet, forsøker vi å være til stede i alle distrikter. En oversikt over de ulike distriktene kan finnes på NRHs hjemmeside.

Norske Redningshunder vet å verdsette hunden som menneskets beste venn, og som et av de viktigste leddene innen redningsarbeid. Spesielt er schæferhunden en favoritt, og disse brukes hyppig under leiteaksjoner, takket være deres styrke, intelligens, velvillighet og utholdenhet. Ellers kan ulike hunderaser benyttes, så lenge den aktuelle hunden er minst to år gammel.

Hunden må først ta en appellprøve slik at NRH vet at den er skikket, og denne trenger hunden kun være 10 måneder gammel for å ta. NRH har et sterkt fokus på å lære medlemmer førstehjelp, både for mennesker og hunder. Førstehjelpen er en del av grunnkurset som førere må igjennom, og på dette kurset lærer du flere ting som NRH ser på som nødvendig for at du skal kunne delta i redningsarbeid.

Hvordan Norske Redningshunder jobber

Organisasjonen rekrutterer nye medlemmer rett som det er, og du kan velge mellom å bli aktivt medlem eller støttemedlem. Som aktivt medlem blir du trent til å være med i redningstjenesten, mens som støttemedlem er du med på synliggjøre arbeidet som blir gjort. Medlemmer nyter ulike medlemsfordeler, inkludert magasinet «Redningshunden» som sendes ut fire ganger i året. Aktive medlemmer, altså hundeførere, forventes å kunne stille opp ved behov, og å være i tilstrekkelig form både fysisk og psykisk.

Det kreves for øvrig ingen forkunnskaper for å bli hundefører, du lærer alt under utdanningen. De fleste hunderaser egner seg også, inkludert blandingsraser, gitt at de selvfølgelig er lovlige i Norge. Når det er sagt har hunden en klar fordel om den ikke er for liten, ettersom det kan bli vrient for den å håndtere ulendt terreng. Som nevnt vil førere bli ført opp på en beredskapsliste i området de bor i, og vil bli kalt ut ved behov. Uansett når på døgnet det er vil du som fører kunne bli kalt ut, og det forventes at du kan stille, med mindre du har en grunn som gjør det umulig for deg å delta.

Mange liv har blitt reddet takket være innsatsen til ildsjelene som deltar i redningsarbeider til fots og med hund. Hvis terrenget der en hendelse har inntruffet er ulendt nok, kan det for eksempel være vanskelig for seaking-helikoptre å finne landingsplass, og kjøretøy å komme frem. Når et menneske ligger begravd langt nede i en snøfonn må de åpenbart hentes ut så fort som overhodet mulig, og her teller hvert eneste sekund. Hundens overlegne luktesans lar dem lokalisere ofre som ligger langt under snøen, og derfor er det ytterst viktig å til enhver tid ha en operativ redningstjeneste som benytter seg av hunder.