Som redningsarbeider er det flere ting som er alfa og omega når du skal ut på et redningsoppdrag. Nødvendig utstyr må være på plass, både for deg og hunden. Når hundene er i treningsfasen gir vi dem belønning i form av leker når de har gjort det bra, og vi lærer dem å melde med bringkobbel ved hjelp av løsbitt. Når vi så skal ut for å gjøre reelle oppdrag kreves det at vi har med en del nødvendigheter. Spesielt i et land som Norge, hvor de geografiske forholdene gjør at det stadig er behov for at redningsarbeidere kan rykke ut.

Redningsutstyr

Det sier seg selv; på et redningsoppdrag trengs førstehjelpsutstyr. Har du en formening om hvor mange som kommer til å trenge redning, ta med etter behov. Når det kommer til bekledning trenger du gode tursko/støvler, og klær du kan ha på i all slags vær. Ta også med en sekk til å ha det nødvendige utstyret i. I tillegg til det ovennevnte må du også ha med utstyr som er vanlig å ha med på utflukter i friluft, som for eksempel termos, sitteunderlag, kart og kompass. I dag brukes selvfølgelig GPS til å finne vei, men det er lurt å også ha med et fysisk kart for alle tilfellers skyld.

Har det gått et skred og det er snakk om lavinesøk, trenger du dessuten hjelm, spade og skredsøker (sender/mottager). En søkestang er også essensielt, og fungerende sambandsutstyr er et must. Når det gjelder hunden kan den komme til å trenge et dekken for å holde seg varm, og husk halsbånd og bringkobbel slik at hunden kan gi tegn på at den har funnet noe. En sporline vil også komme til nytte.

I tillegg til redningsutstyr er det ytterst viktig at både du selv og hunden er skikket til redningsoppdraget. Det betyr selvfølgelig at dere begge må være i tilstrekkelig fysisk form, og hunden må være utdannet innen den rette søksdisiplinen. Det finnes tre søksdisipliner: ettersøkning, lavine og katastrofesøk. Sistnevnte krever at hunden har bestått kurs i de to andre. Ettersøkning foregår på barmark, mens lavinesøk selvfølgelig finner sted på vinteren.

Lavinesøk

Vi bor i et land med høye fjell og spesielle geografiske forhold, og skred er således en vanlig årsak til naturskader her. Generelt er redningsaksjoner noe de med den nødvendige opplæringen ofte må begi seg ut på. Skred fører ofte til store ødeleggelser, og til at liv går tapt. Derfor er det særdeles viktig at vi har en optimal redningstjeneste, med både hundeførere og hunder som er beredte på å de verst tenkelige scenarioer.

Det er derfor vi har Norske Redningshunder. Hos NR har både hunder og fører gått gjennom omfattende utdanning, og bistår politiet og redningssentralene når det er nødvendig. Når det har gått et skred er det om å gjøre å komme seg til ulykkesstedet så fort som overhodet mulig. De første 15 minuttene er de mest kritiske, ettersom sannsynligheten for å finne noen i live etter de 15 minutter, synker betraktelig.

Det er derfor vi bruker redningshunder. Takket være deres fantastiske luktesans hjelper de oss å finne mennesker som befinner seg mange meter under snøen, og innenfor det nødvendige tidsrommet slik at vi kan gi dem umiddelbar livreddende førstehjelp. I Norge er det dessuten ikke bare snøskred som forekommer titt og ofte av naturlige skred, og redningsarbeidere må ofte rykke ut på grunn av skred av løsmasser som leire, grus og stein.

Norske Redningshunder er spesialister når det kommer til å finne savnede mennesker ved å bruke redningshunder, og av de rundt 1.600 medlemmene er ca. 300 godkjente som hundeførere. I et geografisk utfordrende land som Norge er det viktig å ikke ta disse for gitt, ettersom det alltid er reell fare for skred her, og de forekommer når vi minst venter det. Derfor er det betryggende for folk å vite at Norske Redningshunder alltid er klar for å bistå når behovet plutselig dukker opp.